Prohlášení společnosti
FARMY.CZ

Vzhledem k předchozím častým dotazům oznamujeme, že naše společnost FARMY.CZ s.r.o. nemá nic společného se společnostmi ČESKÉ FARMY s.r.o. ani FARMY EKO s.r.o. (též VITAL AGRON s.r.o.), které v posledních měsících hromadně obesílají vlastníky s nabídkami na odkup zemědělské půdy.

Naše společnost FARMY.CZ s.r.o. v žádném případě nezasílá nabídky na odkup zemědělské půdy, půdu nevykupuje, ani neprovádí žádné spekulativní obchody s půdou či jinými nemovitostmi.

Naopak dlouhodobě upozorňujeme na cenovou nevýhodnost drtivé většiny dopisních nabídek, které vlastníci v hojné míře dostávají. S cílem zvýšit informovanost vlastníků půdy také provozujeme stránky CENOVÁ MAPA PŮDY (www.CENOVA-MAPA-PUDY.cz), s jejichž pomocí si každý vlastník půdy může jednoduchým způsobem zjistit pravděpodobnou tržní cenu půdy v zadaném katastrálním území.

Služby společnosti FARMY.CZ jsou od roku 2004 poskytované vlastníkům zemědělských nemovitostí a farem zejména formou zprostředkování a poradenství, a to vždy ve prospěch našeho klienta – vlastníka, nikoliv za účelem dosažení rychlého zisku na úkor vlastníků.

služby spolehlivého partnera
pro prodej půdy
služby spolehlivého partnera
pro prodej farmy
FARMY.CZ TRH FAREM.CZ